LIIKMELISUS

KÄITUMISSOOVITUSED JA KOHUSTUSED LAPSEVANEMATELE

  • Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes kõiki treenereid ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla ega sekku treeneri töösse ei treeningutel ega võistlustel ning loobub nii enda kui teiste juhendamisest või kritiseerimisest. Kiitused ja ergutused on lubatud ja soovitatavad. Väldi enda ja teiste laste kritiseerimist.
  • Probleemide ja arusaamatuste korral tuleb lapsevanemal teavitada koheselt treenerit, et üheskoos kiire lahendus leida.
  • Ole lapsele eeskujuks! Mängi oma lapsega sportmänge ka väljaspool tema treeninguid. Ühised tegevused annavad lapsele uut energiat ning omavad olulist rolli lapse pingutustel ja õnnestumistel.
  • Püüa mõista, et noortesport on lastele, mitte täiskasvanutele. Iga laps on oma võimete poolest erinev. Võimalda oma lapsele mitmekülgne kehaliste ja vaimsete võimete areng ning ära pööra tähelepanu ainult võidule ning selle saavutamisele.
  • Ole täpne! Vii laps treeningutesse ja võistlustele õigeks ajaks ning teavita treenerit, kui laps ei saa treeningutest osa võtta või hilineb.
  • Austa treeneri eraelu. Väldi tööaegadel pikkade telefonikõnede tegemist.